O Firmie

Biuro Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla jest firmą oferującą szeroki wachlarz usług w zakresie obsługi podatkowej, księgowej, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia w uzyskaniu dotacji i kredytów. Specjalizuje się w obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo jej oferta skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz organizacji pozarządowych.

Szczególna uwaga Biura zwrócona jest na klientów rozpoczynających prowadzenie działalności, dla których przygotowana została specjalna oferta wspierająca rozwój ich firm.

Właściciel Biura Grzegorz Golla ukończył dwa kierunki studiów magisterskich na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto jest absolwentem studiów podyplomowych z rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie 7 lat pracy w Referacie Kontroli Podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Drezdenku.

W kwietniu 2013 r., po zdaniu państwowego egzaminu,  został wpisany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych na listę doradców podatkowych pod nr 12080.

Zobacz kwalifikacje: