Działalność gospodarcza

działalność gospodarcza

Biuro Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla specjalizuje się w obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki połączeniu korzyści z księgowości tradycyjnej i online oraz szerokiemu zakresowi usług z dziedziny podatków, kadr, ubezpieczeń społecznych i pozyskiwania dotacji jest w stanie zapewnić swoim klientom najlepsze dostępne rozwiązania.

Zanim zapoznasz się z zakresem usług sprawdź KORZYŚCI, jakie wynikają z oferty Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla dla spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • profesjonalna obsługa przez uprawnionego Doradcę Podatkowego - członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • bezpieczeństwo wynikające z atrybutów doradztwa podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz obowiązkowej polisy OC za wyrządzone szkody,
 • szeroki zakres usług w zakresie podatków, księgowości, kadr i płac, ZUS oraz pozyskiwania dotacji,
 • stały dostęp Klienta do danych księgowych dzięki przesyłaniu na bieżąco drogą elektroniczną ksiąg podatkowych w wersji elektronicznej, informacji o wysokości zaliczki na podatek, należnego podatku VAT oraz kwot wynagrodzeń i składek ZUS,
 • wyeliminowanie obowiązku wizyt w Biurze dzięki możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio
  u klienta, dostarczania ich drogą elektroniczną lub pocztą,
 • możliwość szybkich konsultacji drogą telefoniczną, e-mail i poprzez Skype,
 • przypomnienia SMS-em o upływie ważnych terminów, w tym o dacie i wysokości zapłaty podatków
  i składek ZUS wraz z podaniem numeru konta,
 • generowanie danych do przelewów elektronicznych lub gotowych formularzy wpłaty podatków, składek, wynagrodzeń i innych należności,
 • wyeliminowanie obowiązku wizyt przedsiębiorcy w urzędach oraz zastąpienie go w kontrolach, postępowaniach i audytach (w tym obecność w toku przesłuchania świadka lub strony),
 • obniżenie kosztów postępowań podatkowych wynikające z uprawnienia doradcy podatkowego do urzędowego uwierzytelniania pełnomocnictw i kopii dokumentów w tych postępowaniach,
 • korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego przyspieszającego skuteczne działania
  i obniżającego koszty klienta,
 • wszystko to składa się na najważniejsze, niewymierne i najwyżej cenione w biznesie korzyści: ZAUFANIE, PEWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO.

ZAKRES usług Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla dla spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych (pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania, analiza umów i transakcji,
 • stałe konsultacje w celu rozwiązania doraźnych problemów podatkowych i księgowych pojawiających się w toku prowadzenia działalności,
 • prowadzenie wszelkiego rodzaju ksiąg podatkowych bez względu na rodzaj i formę opodatkowania (księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencje VAT, itp.),
 • doradztwo w zakresie organizacji księgowości w firmie (oprogramowanie, kasy fiskalne, obieg dokumentów, fakturowanie - wystawianie e-faktur),
 • sporządzanie i wydruk rachunków oraz faktur VAT wg danych klienta,
 • pełna obsługa kadrowa, płacowa oraz ZUS dla przedsiębiorcy i pracowników,
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych UKS,
 • kompleksowa reprezentacja przedsiębiorcy zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami administracyjnymi,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu (w tym nabycie pojazdów samochodowych),
 • wyprowadzenie zaległości księgowych i weryfikacja dokumentacji z lat ubiegłych,
 • doraźna pomoc dla firm posiadających własny dział księgowości (doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów, pomoc w razie choroby lub urlopu pracownika),
 • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z funduszy UE i innych środków publicznych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, biznesplanów i innych dokumentów (pism, analiz, raportów) na życzenie klienta,
 • pomoc w zmianie formy prawnej działalności (założenie, przekształcenie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych),
 • szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników i kontrahentów (m. in. z obsługi kas fiskalnych
  i prowadzenia sprzedaży).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprawdź pełną ofertę Biura w zakresie: