Osoby fizyczne nieprowadzące działalności

osoby fizyczne nieprowadzące działalności

Podatki towarzyszą ludziom we wszystkich najważniejszych momentach ich życia - od narodzin do śmierci. Dzięki usługom Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla zyskujesz zaufanego partnera, któremu na każdym etapie możesz powierzyć sprawy podatkowe swoje i swojej rodziny.

Zanim zapoznasz się z zakresem usług sprawdź korzyści, jakie wynikają z oferty Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • profesjonalna obsługa przez uprawnionego Doradcę Podatkowego - członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • pewność i bezpieczeństwo wynikające z atrybutów doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz obowiązkowej polisy OC za wyrządzone szkody,
 • szeroki zakres usług w zakresie podatków, ZUS oraz pozyskiwania dotacji,
 • wyeliminowanie obowiązku wizyt podatnika w urzędach oraz zastąpienie go w kontrolach, postępowaniach i audytach (w tym obecność w toku przesłuchania świadka lub strony),
 • możliwość załatwienia sprawy bez wizyt w Biurze dzięki konsultacjom drogą telefoniczną, e-mail
  i poprzez Skype oraz przesyłaniu dokumentów w formie elektronicznej,
 • korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego przyspieszającego skuteczne działania
  i obniżającego koszty klienta,
 • obniżenie kosztów postępowań podatkowych wynikające z uprawnienia doradcy podatkowego do urzędowego uwierzytelniania pełnomocnictw i kopii dokumentów w tych postępowaniach,
 • wszystko to składa się na najważniejsze, niewymierne i najwyżej cenione w prowadzeniu osobistych spraw korzyści: PEWNOŚĆ, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO.

ZAKRES usług Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

 • sporządzanie zeznań rocznych (PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz innych deklaracji, informacji
  i wykazów podatkowych,
 • korekty i sprawdzenia rozliczeń podatkowych i ZUS z lat ubiegłych,
 • kompleksowa reprezentacja przed organami podatkowymi, skarbowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi,
 • porady, opinie i konsultacje w sprawach podatkowych,
 • rozliczanie dochodów z najmu i dzierżawy,
 • podatkowa obsługa transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych (w tym sprowadzenia samochodu z zagranicy),
 • pomoc w uzyskaniu zaświadczeń, m.in. o dochodach i niezaleganiu w podatkach i ZUS,
 • rozliczanie dochodów z działalności artystycznej, sportowej, naukowej, literackiej i publicystycznej,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem spadków i darowizn,
 • rozliczenie dochodów z zagranicy,
 • sporządzanie wniosków o zwroty nadpłat oraz rozliczanie ulg i zwolnień podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT z tytułu wydatków mieszkaniowych (VZM),
 • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o interpretacje przepisów prawa podatkowego,
 • pomoc we wszelkich innych sprawach podatkowych,
 • pomoc w uzyskaniu dopłat, dotacji, zwrotów pochodzących m.in. z funduszy UE, jednostek samorządowych, fundacji, Funduszu Ochrony Środowiska, PFRON.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.