Kadry, płace, ZUS

kadry płace zus

Każda firma wypełniając obowiązki pracodawcy musi dbać o interes państwa i pracowników. Powierzenie zadań w tym obszarze Biuru Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla pozwala przedsiębiorcom zadbać wreszcie o swój interes.

ZAKRES usług Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla w sprawach kadr, płac i ZUS:

  • obsługa spraw pracowników i prowadzenie akt osobowych,
  • kalkulacja wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie umów o pracę, umowę zlecenie, o dzieło i innych,
  • realizacja obowiązków płatnika podatku dochodowego (obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, przekazywanie pracownikom informacji PIT-11),
  • obliczanie składek oraz sporządzanie deklaracji i raportów dla ZUS,
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS,
  • wnioski i obsługa staży finansowanych przez Urząd Pracy,
  • przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
  • dofinansowanie z PFRON.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przekonaj się, na jakie korzyści możesz liczyć. Sprawdź je wg swojej grupy klientów: