Przeszkody, z którymi musisz się zmierzyć

przeszkody z którymi możesz się zmierzyć

W XVII w. flamandzki malarz Pieter Brueghel namalował obraz „Płacenie podatków”. Jak widać niektóre schematy nie zmieniają się mimo upływu lat. Jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś w stanie poradzić sobie bez profesjonalnej pomocy naszej firmy, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  • ok. 20 ustaw i 183 rozporządzenia wykonawcze regulują podstawowy zakres obowiązków podatnika w sferze podatków, do tego należy doliczyć akty prawa miejscowego, prawo Unii Europejskiej oraz podatkowe umowy międzynarodowe,
  • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w ciągu ostatnich 10 lat została zmieniona ok. 123 razy (średnio 12 zmian rocznie), w tym samym czasie Ordynację podatkową zmieniono 67 razy (średnio 7 razy rocznie), a ustawę o podatku od towarów i usług od 2004 r. ok. 35 razy (średnio 4 razy rocznie), biorąc pod uwagę pozostałe ustawy i rozporządzenia zmiany w prawie podatkowym dokonują się codziennie,
  • na stronie Ministerstwa Finansów i ZUS zamieszczono ok. 210 rodzajów obowiązujących formularzy podatkowych i ubezpieczeniowych, do których składania zobowiązani są podatnicy, płatnicy i ubezpieczeni,
  • aby prawidłowo stosować przepisy podatkowe w 2012 r. podatnicy aż 37 tys. razy występowali do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego oraz 1,6 mln razy zwracali się po pomoc do Krajowej Informacji Podatkowej,
  • sprawy podatkowe są najliczniejszą kategorią spraw kierowanych do wojewódzkich sądów administracyjnych - w 2012 r. podatnicy złożyli ok. 22 tys. skarg w sprawach podatkowych (stanowiło to 32% wszystkich skarg do WSA, drugie w kolejności sprawy budowlane dotyczyły tylko 10% ogółu),
  • 35 instytucji państwowych ma prawo kontrolować przedsiębiorcę, są to m. in. urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, izby celne, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy pracy, Inspekcja Handlowa, urzędy miejskie, starostwa, urzędy marszałkowskie, itp.,
  • w 2011 r. same urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły ok. 150 tys. kontroli, w których ujawniły nieprawidłowości podatkowe na kwotę 6,5 mld zł, dodatkowo w 2012 r. przeprowadziły 50 tys. postępowań karnych skarbowych i nałożyły 160 tys. mandatów,
  • wg raportu ECDDP średni czas, jaki przedsiębiorca w Polsce poświęca na wypełnianie obowiązków podatkowych wynosi 286 godzin rocznie i pod tym względem w Europie wyprzedza go tylko przedsiębiorca białoruski i czeski (dla porównania Szwajcar poświęca 63 godziny, a Irlandczyk 80 godzin), w zależności od kwoty, na jaką przedsiębiorca wycenia godzinę swojej pracy, koszty tych obowiązków idą w dziesiątki tysięcy złotych.

Jak widzisz wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa wymaga od Ciebie ponoszenia olbrzymich kosztów. Mało tego, towarzyszące Ci ryzyko podatkowe jest tak duże, że może zagrozić istnieniu Twojej firmy, a nawet pozbawić dorobku całego życia.

Czy istnieje sposób na uwolnienie się od lęku o istnienie firmy i jednoczesne obniżenie kosztów? Jest to możliwe dzięki usługom Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla. Sprawdź jak dzięki nam obniżasz koszty działalności, poprawiasz wygodę obsługi księgowo-kadrowej, a jednocześnie zyskujesz bezpieczeństwo, spokój i zaufanie.