Stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe

stowarzyszenia i wspólnoty mieszkaniowe

Na organizacje pozarządowe nałożono szereg obowiązków  w zakresie księgowości, sprawozdawczości, podatków i ZUS. Powierzenie ich Biuru Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla pozwala im ze spokojem poświęcić się całkowicie swojej statutowej działalności.

Zanim zapoznasz się z zakresem usług sprawdź KORZYŚCI, jakie wynikają z oferty Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla dla stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych:

 • profesjonalna obsługa przez uprawnionego Doradcę Podatkowego - członka Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
 • pewność i bezpieczeństwo wynikające z atrybutów doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz obowiązkowej polisy OC za wyrządzone szkody,
 • szeroki zakres usług w zakresie podatków, księgowości, kadr i płac, ZUS oraz pozyskiwania dotacji,
 • stały dostęp Klienta do danych księgowych dzięki przesyłaniu na bieżąco drogą elektroniczną ksiąg podatkowych w wersji elektronicznej,  informacji o wysokości zaliczki na podatek, należnego podatku VAT, kwot wynagrodzeń i składek ZUS,
 • wyeliminowanie obowiązku wizyt w Biurze dzięki możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio
  u klienta, dostarczania ich drogą elektroniczną lub pocztą,
 • możliwość szybkich konsultacji drogą telefoniczną, e-mail i poprzez Skype,
 • przypomnienia SMS-em o upływie ważnych terminów, w tym o dacie i wysokości zapłaty podatków
  i składek ZUS wraz z podaniem numeru konta,
 • wyeliminowanie obowiązku wizyt w urzędach oraz zastępstwo w kontrolach, postępowaniach
  i audytach,
 • obniżenie kosztów postępowań podatkowych, wynikające z uprawnienia doradcy podatkowego do urzędowego uwierzytelniania pełnomocnictw i kopii dokumentów w tych postępowaniach,
 • korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego przyspieszającego skuteczne działania
  i obniżającego koszty klienta,
 • wszystko to składa się na najważniejsze, niewymierne i najwyżej cenione w prowadzeniu organizacji pozarządowej korzyści: PEWNOŚĆ, ZAUFANIE, BEZPIECZEŃSTWO.

ZAKRES usług Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla dla stowarzyszeń i wspólnot mieszkaniowych:

 • pomoc w założeniu i rejestracji stowarzyszenia (statut, obowiązki w KRS, US, ZUS, GUS),
 • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 • prowadzenie księgowości stowarzyszeń prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie organizacji księgowości w stowarzyszeniu (oprogramowanie, kasy fiskalne, obieg dokumentów, fakturowanie - wystawianie e-faktur),
 • wsparcie w kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych UKS oraz audytach,
 • kompleksowa reprezentacja stowarzyszenia zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań dla GUS,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych i ZUS,
 • porady, opinie i konsultacje w sprawach podatkowych,
 • prowadzenie obsługi kadrowej, płacowej i ZUS,
 • pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji pochodzących, m.in. z funduszy UE, jednostek samorządowych, fundacji, PFRON i innych,
 • wyprowadzenie zaległości księgowych i weryfikacja dokumentacji z lat ubiegłych,
 • szkolenia dla członków i pracowników stowarzyszeń,
 • prowadzenie obsługi księgowej, kadrowej oraz ewidencji pozaksięgowych wspólnot mieszkaniowych.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.