Wsparcie dla nowych firm

wsparcie dla nowych firm

Szczególna uwaga Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla zwrócona jest na klientów rozpoczynających prowadzenie działalności, dla których przygotowana została specjalna oferta. Proponowany system ulg i udogodnień wzorowany jest na rozwiązaniach stosowanych przez inkubatory przedsiębiorczości. Dzięki nim Twoja Firma uzyska cenne wsparcie w momencie, w którym go najbardziej potrzebuje.

Usługi Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oznaczają szereg KORZYŚCI dostępnych na wyciągnięcie ręki:

 • uwolnienie przedsiębiorcy od wszystkich obowiązków formalnych związanych z rejestracją firmy (obowiązki w CEIDG, KRS, US, ZUS, UC, GUS, PIP, PIS),
 • uzyskanie dodatkowych środków finansowych na rozpoczęcie i prowadzenie działalności,
 • wprowadzenie rozwiązań podatkowych, księgowych, organizacyjnych obniżających koszty
  i poprawiających konkurencyjność firmy,
 • wydłużenie terminów płatności poprawiające płynność finansową na starcie działalności,
 • możliwość korzystania z kserokopiarki, drukarki, skanera, faksu.

Zasady wsparcia

Klientowi rozpoczynającemu prowadzenie firmy, który podpisze roczną umowę na prowadzenie księgowości, oferujemy bezpłatne wsparcie w postaci:

 • załatwienia formalności związanych z rejestracją firmy,
 • porady w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych (pomoc w wyborze optymalnej formy opodatkowania, analiza umów i transakcji, wybór odpowiednich rozwiązań prawnych),
 • porady w zakresie wyszukania i wyboru źródeł finansowania na rozpoczęcie działalności,
 • porady w zakresie organizacji księgowości w firmie (oprogramowanie, obieg dokumentów, kasy fiskalne, fakturowanie - wystawianie e-faktur).

Dodatkowo oferujemy wydłużone terminy płatności za pierwsze dwa miesiące współpracy. Dzięki temu nie ponosisz wydatków w najtrudniejszym dla swojej firmy momencie.

Oprócz tego klientowi przysługuje 50% zniżki na:

 • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy o uzyskanie dofinansowania na założenie firmy,
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE i innych źródeł,
 • przygotowanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie biznesplanów.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Oprócz tego możliwość skorzystania z pełnej oferty Biura w zakresie: