Dotacje, fundusze UE, kredyty

dotacje, fundusz UE, kredyty

Od wielu lat fundusze unijne stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki. Niestety, uzyskanie wsparcia obwarowane jest koniecznością pokonania wielu skomplikowanych procedur. Dlatego Biuro Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla świadczy usługi wsparcia firm, osób fizycznych i stowarzyszeń w pozyskiwaniu nie tylko środków unijnych, ale wszelkich innych form dofinansowania, a także kredytów i pożyczek.

Usługi Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla w zakresie dotacji, funduszy unijnych, kredytów:

  • doradztwo w wyszukaniu i wyborze źródeł finansowania,
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE,
  • obsługa inwestycji w trakcie realizacji projektu (księgowość projektu oraz jego rozliczenie, sprawozdawczość, kwalifikacja wydatków, reprezentacja przy audytach i kontrolach),
  • sporządzanie wniosków do Urzędu Pracy o uzyskanie dofinansowania (w szczególności dotacji na założenie firmy),
  • przygotowanie wniosków kredytowych,
  • sporządzanie biznesplanów,
  • pomoc w uzyskaniu innych dopłat, dotacji, zwrotów pochodzących m.in. z jednostek samorządowych, fundacji, Funduszu Ochrony Środowiska, PFRON.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przekonaj się, na jakie korzyści możesz liczyć. Sprawdź je wg swojej grupy klientów: