Podatki

podatki

Bez względu na rodzaj daniny publicznej Biuro Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla świadczy kompleksowe usługi w zakresie jej naliczenia i załatwienia za klienta wszelkich związanych z nią formalności, a przede wszystkim optymalizacji jej wysokości.

ZAKRES usług Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla w sprawach podatkowych:

 • porady, opinie i konsultacje w sprawach podatkowych,
 • naliczanie podatków, opłat i innych należności publicznych,
 • sporządzanie wszelkich deklaracji podatkowych, akcyzowych i celnych,
 • udział w kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych UKS,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi, skarbowymi i celnymi w toku postępowań podatkowych
  i egzekucyjnych oraz czynności sprawdzających,
 • reprezentacja w sprawach podatkowych i celnych przed wojewódzkim sądem administracyjnym i NSA,
 • rozliczenie dochodów z zagranicy,
 • sporządzanie wniosków o zwroty nadpłat oraz podatku VAT (w tym z tytułu wydatków mieszkaniowych (VZM),
 • sporządzanie wniosków do Ministra Finansów o interpretacje przepisów prawa podatkowego,
 • optymalizacja podatkowa, przeglądy i sprawdzenia podatkowe (kompleksowe i doraźne),
 • rozliczanie dochodów z najmu i dzierżawy,
 • podatkowa obsługa transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem spadków i darowizn,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu i importu (w tym nabycie pojazdów samochodowych),
 • szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników i kontrahentów z zakresu prawa podatkowego,
 • pomoc we wszelkich innych sprawach podatkowych.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przekonaj się, na jakie korzyści możesz liczyć. Sprawdź je wg swojej grupy klientów: